İxrac nədir?

Posted by emin
Category:

Bir ölkənin istehsal etdiyi mal və ya xidmətlərin başqa bir ölkəyə satılması ixrac deməkdir. Bu, ölkənin iqtisadi artımına, valyuta gəlirlərinin yaradılmasına və məşğulluq səviyyəsinin artmasına töhfə verir. İxracın ətraflı icmalı aşağıda qeyd edilmişdir.

İxracın tərifi

İxrac dedikdə, bir ölkənin sərhədləri daxilində istehsal olunan məhsulların, xidmətlərin və ya texnologiyanın xarici ölkələrə satışı nəzərdə tutulur. Bu proses beynəlxalq ticarətin əsas hissəsidir.

 

İxracın önəmi

  • İqtisadi artım: İxrac ölkələrin Ümumi Daxili Məhsulunun (ÜDM) artımına töhfə verir.
  • Valyuta gəlirləri: Məhsulların xaricə satışından əldə edilən valyuta ölkənin iqtisadi sabitliyinə töhfə verir.
  • Məşğulluq: İxrac edən sektorlarda iş imkanları artır ki, bu da ümumi məşğulluq səviyyəsini artırmağa kömək edir.

 

İxracın növləri:

  • Malların ixracatı: Fiziki məhsulların xaricə satışı. Məsələn, kənd təsərrüfatı məhsulları, sənaye malları.
  • Xidmət ixrac: Xaricdə fiziki olmayan xidmətlərin göstərilməsi. Məsələn, turizm, məsləhət xidmətləri.
  • Texnologiya ixrac: Lisenziya və ya patent hüquqlarının xaricə satışı.

 

İxrac zamanı nəzərə alınmalı olanlar:

  • Hədəf Bazar Araşdırması: Məhsulun satılacağı ölkənin tələbləri, istehlakçı vərdişləri və bazar şərtləri hərtərəfli araşdırılmalıdır.
  • Gömrük və Vergi: İxrac ediləcək ölkənin gömrük tarifləri, vergi siyasəti və digər kommersiya qaydaları haqqında məlumat olmalıdır.
  • Keyfiyyət Standartları: Məhsulun hədəf bazarda qəbul edilməsi üçün müvafiq keyfiyyət standartlarına və sertifikatlarına uyğun olmalıdır.

 

İxracın dəstəklənməsi:

Bir çox ölkələr ixracı təşviq edən siyasətlər və dəstəklər təklif edirlər. Bu dəstəklərə vergi ayırmaları, qrantlar və kreditlər, təlim proqramları və marketinq dəstəyi daxil ola bilər.

 

Nəticə:

Bu gün beynəlxalq ticarət və qloballaşma nəticəsində ixracın əhəmiyyəti artır. Ölkələr ixracını artırmaqla onların iqtisadi artımını dəstəkləyir, xarici asılılıqlarını azaldır və beynəlxalq bazarlarda daha effektiv mövqe qazanırlar. Buna görə də ixracın nə olduğunu və necə həyata keçirildiyini başa düşmək bugünkü iqtisadiyyatın təməl daşlarından biridir.